Skoro mówiliśmy już o samych zaparciach, ich istocie i objawach, teraz skupimy się na rodzajach zaparć które jak się okazuje, nie zawsze stanowią ten sam problem i maja ta samą przyczynę. Tak więc (wiem od tego nie zaczyna się zdania) wśród rodzajów zaparć wyróżniamy:

  1. Zaparcia przypadkowe – najmniej niepokojąca forma zaparć gdyż w ich przypadku, mówimy o kłopotach z wypróżnianiem które pojawiają się sporadycznie na przykład podczas wakacji (zmiana sposobu żywienia czy też sama podróż)
  2. Zaparcia krótkotrwałe – te są już bardziej skomplikowane i mogą oznaczać kłopoty ze zdrowiem naszego układu pokarmowego. Zaparcia okresowe, powinny być poddane kontroli lekarskiej. Okresowe zaparcia  charakteryzują się tym że na przemian występuje, okres prawidłowego wypróżniania  z okresem zaparć.
  3. Zaparcia przewlekłe – jak sama nazwa mówi trwają długi czas, mogą być powiązane z zaparciami nawykowymi (czyli takimi które powstają w wyniku ustawień psychologicznych, osoba nie chce się wypróżniać z różnych przyczyn, co powoduje zaparcia)
  4. Zaparcia idtiopatyczne – są to najczęściej spotykane zaparcia. Diagnozuje się je u około 90% osób które borykają się z zaparciami. Ich przyczyna tkwi w zaburzonym działaniu naszego układu pokarmowego. Te z kolei wynikają z złego sposobu odżywiania (dieta bogata w tłuszcze i uboga w błonnik), zbyt małej ilości wody w organizmie oraz braku jakiejkolwiek aktywności fizycznej (spacer do sklepu po piwo i chipsy nie jest aktywnością fizyczną).

Jeśli chodzi o rodzaje zaparć to w zasadzie wszystkie jakie wyróżniamy. Jutro zapraszam na informację, odnośnie sposobu zapobiegania zaparciom.